Ying-Hui Chen

Ying-Hui Chen

School of Management
MBA '15